Zeleni ze „serbskej strukturu“

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Rěčnik krajneho dźěłoweho kružka Zwjazka 90/Zelenych Sakskeje „Serbske žiwjenje“ Robert Krawc (nalěwo) a Stephan Kühn, sakski zapósłanc strony w zwjazkowym sejmje, staj na kromje załoženskeho zetkanja noweho gremija pjatk w Budyskim Zelenym  wobchodźe wólbny plakat Zelenych za lětuše wólby Sakskeho krajneho sejma předstajiłoj.  Foto: SN/Hanka Šěnec Rěčnik krajneho dźěłoweho kružka Zwjazka 90/Zelenych Sakskeje „Serbske žiwjenje“ Robert Krawc (nalěwo) a Stephan Kühn, sakski zapósłanc strony w zwjazkowym sejmje, staj na kromje załoženskeho zetkanja noweho gremija pjatk w Budyskim Zelenym wobchodźe wólbny plakat Zelenych za lětuše wólby Sakskeho krajneho sejma předstajiłoj. Foto: SN/Hanka Šěnec

Gremij chce so lětsa ze zastupjerjemi Domowiny a Serbskeho sejma zetkać

Budyšin (juny/SN). Krajny dźěłowy kružk Zwjazka 90/Zelenych Sakskeje „Serbske žiwjenje“ su na zetkanju minjeny pjatk w Budyskim Zelenym wobchodźe załožili. Za rěčnika gremija je dwanaće přitomnych Serbow a za serbsku politiku zajimowacych so 37lětneho Roberta Krawca z Budyšina wu­zwoliło. Mjez wobdźělnikami běchu nimo někotrych serbskich čłonow Zelenych tež zapósłanc zwjazkoweho sejma Stephan Kühn a krajny rěčnik strony Norman Volger kaž tež dalši stronjenjo, hłownje z Budyskeho wo­krjesneho zwjazka.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND