Wjace ekstremistow

srjeda, 15. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Ličba ekstremistow w Sakskej je loni přiběrała. Za jasne ćežišćo ma knježerstwo prawicarskich ekstremistow. Jich ličba je z 2 800 přisłušnikami najwjetša minjenych lět, tak tež ličba chłostajomnych njeskutkow z 2 199 padami. To wuchadźa z wčera w Drježdźanach předstajeneje rozprawy wustawoškita. Lěwicarscy ekstremisća su ze 785 wosobami a 628 njeskutkami registrowani. Za islamistow podawa rozprawa 430 přisłušnikow a 54 njeskutkow.

Za Brüssel trjebaja wjace žonow

Brüssel (dpa/SN). Komisar za etat EU Günther Oettinger (CDU) chcył po wólbach Europskeho parlamenta podźěl žonow we wodźacych pozicijach EU powjetšić. Za pjeć načolnych zastojnstwow – prezident komisije, prezident Rady EU, wonkowny społnomócnjeny, prezident parlamenta a prezident Europskeje centralneje banki – měli wjace hač jednu žonu­ namakać, rjekny Oettinger nowi­narjam. Němskej zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel­ (CDU) přicpěwa wón wosebitu rólu­.

Wjace pjenjez wučomnikam

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND