Protestuja přećiwo zakonjej

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hongkong (dpa/SN). Dwělomny zakoń wo přepodaću jatych wot Hongkonga do Chiny móže tež wukrajnikow po­trjechić. „Kóždeho, kiž na Hongkongskim lětanišću přizemi, móhli nablaku zajeć a do Chiny přewjezć“, warnuje renoměrowany znajer Chiny a jurist Jerome Cohen w swojim internetnym blogu. Tysacy ludźi su dźensa znowa přećiwo zakonjej protestowali. Tež wjac hač 1 000 wobchodow wosta protesta dla zawrjenych. Jutře za tydźeń chcedźa wo nowym zakonju wothłosować.

Steinmeier w Islandskej

Berlin/Reykjavik (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier a jeho mandźelska Elke Büdenbender staj wot dźensnišeho na wopyće w Islandskej. Frank-Walter Steinmeier chce so tam mjez druhim wo sćěhach klimoweje změny přeswědčić. Tak poda so jutře k lodowcej Sólheimajökull, kotryž je dźeń a mjeńši. Islandska wudobywa swoju cyłkownu milinu a ćopłotu z wobnowjomnych energijow.

Wuchowarjow ludźi chłostać

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND