Zajimy ludźi zwoprawdźić

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Sakski a braniborski kabinet we Wojerecach zhromadnje wuradźowałoj

Wojerecy (SN). Zwjazkowej krajej Sakska a Braniborska chcetej nastupajo strukturne wuwiće přichodnje hišće sylnišo hromadźe dźěłać. Tole wobkrućištaj sakski­ ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) a jeho braniborski kolega Dietmar Woidke (SPD) po wčerawšim zhromadnym posedźenju wobeju knježerstwow we Wojerecach. Wobdźěleny bě tež minister kanclerskeho zarjada Helge Braun (CDU).

„Z planowanym kóncom wudobywanja brunicy přinošuje Łužica wažnje k tomu, klimowe cile dodźeržeć“, wuzběhny Michael Kretschmer. Łužica ma so z regionom přichoda z dobrymi dźěłowymi městnami we wobłuku industrije, posłužbnistwa, slědźenja a zarjadnistwa stać. Sakska a Braniborska wojujetej zhromadnje za zajimy ludźi. W srjedźišću stać měli najprjedy infrastrukturne projekty. „Tohodla je bytostne, poručenja brunicoweje komisije dospołnje zwoprawdźić“, sakski premier podšmórny.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND