Naš lud trjeba swoju domiznu poručenje

póndźela, 17. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Přeprošenje na 73. serbski cyrkwinski dźeń w Budyšinje je krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (naprawo) rady sćěhował. Po tym zo bě w Michałskej cyrkwi na temu „Lud a domizna w swětle biblije“ přednošował, je so biskop Rentzing z wobdźělnikami zetkanja w swjedźenskim stanje rozmołwjał.  Foto: SN/Maćij Bulank Přeprošenje na 73. serbski cyrkwinski dźeń w Budyšinje je krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (naprawo) rady sćěhował. Po tym zo bě w Michałskej cyrkwi na temu „Lud a domizna w swětle biblije“ přednošował, je so biskop Rentzing z wobdźělnikami zetkanja w swjedźenskim stanje rozmołwjał. Foto: SN/Maćij Bulank

Na 73. serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju dosć přičiny było so wjeselić

Budyšin (SN/at). Pod hesłom „Wjeselće so“ swjećachu ewangelscy Serbja swój 73. cyrkwinski dźeń sobotu a njedźelu w Budyšinje. Zetkanje steješe lětsa cyle w znamjenju jubileja 400 lět Michałskeje wosady. Předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET) Mato Krygaŕ so wjeseleše, zo je krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing přeprošenje SET sćěhował a sobotu do Budyšina přijěł.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND