Prezidij FUEN njezměje přichodne tři lěta zastupnika Serbow

póndźela, 17. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prezident FUEN Loránt Vincze (napr.) je zhromadnje z dotalnym wiceprezidentom Bjarnatom Cyžom (3. wotl.) a dalšimi jubilejnu tortu nakrał.  Foto: Mihály László Prezident FUEN Loránt Vincze (napr.) je zhromadnje z dotalnym wiceprezidentom Bjarnatom Cyžom (3. wotl.) a dalšimi jubilejnu tortu nakrał. Foto: Mihály László

Jubilejny kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin w Bratislavje je zakónčeny. Prezidij organiza­cije wostanje přichodne tři lěta bjez zastupnika­ Łužiskich Serbow.

Bratislava (SN/MkWj). Z wólbami noweho předsydstwa je so sobotu w słowakskej stolicy Bratislavje jubilejny kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) składnostnje jeje 70lětneho wobstaća zakónčił. Cyłkownje 120 delegatow bě wot štwórtka dźěło minjeneho lěta bilancowało a ćežišća přichodneho skutkowanja postajiło. FUEN je ze 103 čłonskimi organizacijemi ze 35 krajow najwjetše zastupnistwo awtochtonych narodnych­ mjeńšin po wšěm swěće.

Při wólbach nawodnistwa bě dotalny prezident federalistiskeje unije Loránt Vincze, Madźar z Rumunskeje, znowa za zastojnstwo nastupił. Napřećiwneho kandidata wón njeměješe. Hinak, hač běchu někotři wočakowali, wuprajichu jemu delegaća z přemóžacymi 90 procentami dowěru a wuzwolichu jeho tak na přichodne tři lěta znowa do zastojnstwa.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk