Žane dalše wsy za brunicu njewoprować

pjatk, 19. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (cry/SN). Přesydlenje Mulkec a Rownoho je z blida. Wulkotne. Njepilic statok móže wostać. Hnydom pódla w Miłorazu pak dźe wo eksistencu. Tohodla informowachu wčera zastupnicy Serbskeho sejma a wobswětoškitneho zwjazka BUND Sakska zajimowanych zastupnikow krajneje nowinarskeje konferency w Drježdźanach wo aktualnym połoženju. Hinak hač so stajnje zaso twjerdźi, njeje wěrno, zo so wšitcy wobydlerjo hladajo na plany přesydlenja wjesela. Někotři chcedźa wostać a tole tež wótře wupraja. Wsy wotbagrować za fosilnu energiju, je to hišće načasne? Wažna to tema w Serbskim sejmje, wšako njebuchu Serbja dotal prašani, što ma so z jich domiznu stać. Wjace hač 80 wsow je so hižo zhubiło. Renaturěrowana krajina je jenož słaby tróšt za rany Łužicy. Čłon Serbskeho sejma Tomaš Čornak fakty znaje. Wón nowinarjow prosy: Pisajće wo wěrnosći: Wodu nam wotklumpaja, štomy zahinu, ludźo, kotřiž chcedźa wostać, su zrudni. „Nichtó njekritizuje tych, kotřiž chcedźa so přesydlić“, rjekny Hagen Domaschke, zamołwity za zjawnostne dźěło Serbskeho sejma.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND