Knižne wiki zaso stabilne

wutora, 06. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Stuttgart/Budyšin (SN/bn). Berlinska skupina předewzaćelow logistiki Zeitfracht je wot spočatka měsaca nowa wobsedźerka najwjetšeho wulkowikowarja knihow Němskeje Koch, Neff & Vol­ckmar twzr (KNV). Po zwěsćenju insolwency KNV w februaru (Serbske Nowiny rozprawjachu) pytaše postajeny zarjadnik Tobias Wahl za nowym inwestorom, kotryž dźěławosć wikowarja dale zaru­ča a něhdźe 1 600 dźěłowych městnow na třoch stejnišćach – w Stuttgartskej centrali kaž tež w logistiskimaj cen­trumomaj w Erfurće a Lipsku, hdźež bu KNV w lěće 1829 załoženy – zachowa. „Wšit­ke tele dypki Zeitfracht spjelnja. Smy idealneho inwestora a partnera našli­. Na knižnych wikach knježi nětko zaso měr, knižny kołoběh je zawěsćeny“, w zdźělence KNV rěka.

Zeitfracht je po swójskim podaću srjedźo­stawske, swójbne předewzaće z ně­hdźe 3 000 sobudźěłaćerjemi. Dotal je hłownje na polu transporta skutkowało a zaběra w tak mjenowanym syste­mo­wym wobchadźe „wodźacu rólu“. Knihi rozšěrjeć wobhladuje jako „nowe, naš poskitk wudospołnjace wužadanje“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND