Nowy domicil za krajnej zarjadaj na arealu kaserny

wutora, 13. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tu budźe sydło Budyskeho financneho zarjada. Foto: SN/Maćij Bulank Tu budźe sydło Budyskeho financneho zarjada. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyski financny zarjad změje při­chodnje nowy domicil. A Wojerowski financny zarjad do Budyšina njepře­ćehnje. Wo tym je sakske ministerstwo financow minjeny pjatk informowało.

Budyšin (SN/at). Wšitke wotrjady financneho zarjada měli pod jednej třěchu być. Tomu w Budyšinje tuchwilu tak njeje. Wot awgusta 2012 je wobłuk zawodne pruwowanja Budyskeho zarjada jako wotnožka w zarjadniskim centrumje na Hasy Käthy Kollwitz 17 zaměstnjeny. Po planach přisłušneho sakskeho ministerstwa za financy chce swobodny stat to koncentracije a lěpšich dźěłowych wuměnjenjow swojich zarjadow dla změnić a inwestuje do stejnišća bywšeje kaserny. Tamnišej twarjeni 2 a 3 matej so po saněrowanju stać z jeničkim stejnišćom Budyskeho financneho zarjada.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND