Z płachtakom do Ameriki

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Plymouth (dpa/SN). Wulka jězba po Atlan­tiku móže so započeć: Aktiwistka na dobro klimy Greta Thunberg chce so dźensa z płachtakom z Wulkeje Britaniskeje do New Yorka nastajić. Profijowaj płachtakowarjej Boris Herrmann a Pierre Casiraghi powjezetaj 16lětnu młodostnu ze Šwedskeje přez „wulki hat“. Wotjěć chcychu popołdnju. Špatneho wjedra dla pak njebě wuzamknjene, zo dyrbja wjacore hodźiny čakać. Jězba traje ně­hdźe dwaj tydźenjej.

Hospodarstwo wosłabjene

Wiesbaden (dpa/SN). Němske hospodarstwo je so w druhim kwartalu po po­sudku hospodarskich fachowcow jasnje wosłabiło. Ekonomojo z tym liča, zo je nutřkokrajny bruttoprodukt najwjetšeho europskeho ludoweho hospodarstwa přirunujo ze spočatkom lěta wo 0,1 procent woteběrał. K tomu přinošowali su tež mjezynarodne wikowanske konflikty, kotrež­ na eksport orientowane němske hospo­darstwo wosebje haća, dokelž su kupcy přiběrajcy znjeměrnjeni.

Wopory wopominali

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND