Matthias Schniebel, FDP

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Matthias Schniebel Matthias Schniebel

1Serbska rěč je zakładne wuměnjenje za zachowanje a dalewuwiwanje serbskeje kultury a tradicijow. Za jich spěchowanje wosebje w dźensnišim času­, kotryž přiběrajcy mobilita a medije charakterizuja, su wosebite napinanja trěbne. Při tym dyrbimy předewšěm komu­nalnu runinu sylnišo podpěrać. Mamy atraktiwitu, serbšćinu nawuknyć, stopnjować.

2Připowědźacu so strukturnu změnu dyrbimy jako šansu wobhladować. Wona pak je zdobom hoberske wužadanje. Naš sylny wuchodosakski srjedźny staw je motor hospodarskeho wuwića we Łužicy a zaruča na přichod wusměrjene dźěłowe městna. Wobstejace a nowe zasydlace so předewzaća dyrbimy tuž njeběrokratisce podpěrać. Štož stej Zwjazk a kraj dotal nastorčiłoj, njedosaha.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND