Gerd Kirchhübel, Zwjazk 90/Zeleni

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Gerd Kirchhübel Gerd Kirchhübel

1Zo bychmy akceptancu serbšćiny zwyšili, mamy předewšěm na komunalnej runinje dwurěčne popisanja wšitkich zjawnych zarjadow, informaciskich taflow, hamtskich wozjewjenjow, listowych hłowow a dalše bjez wobmjezo­wanja zwoprawdźić. K tomu słušeja tež pućniki a znački na awtodróhach. Dwurěčnosć na wjesnych taflach měli ze zakonjom rjadować. Zwjazk a kraj dyrbjałoj za trěbne pjenjezy přewostajić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND