Günter Hutschalik, Swob. wolerjo

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Günter Hutschalik Günter Hutschalik

1Planowane rozšěrjenje wusyłanskeho časa Serbskeho rozhłosa, lětne pawšale komunam w dwurěčnych kónčinach abo internetny poskitk „Serbšćinu online wuknyć“ (SOL) serbsku rěč přiběrajcy spěchuja. Sym za to, załožić serbsku rěčnu šulu za dorosćenych a w rozhło­sowej radźe stajneho zastupnika Serbow měć. Žadanje Serbskeho sejma, zasadźić swójskich zapósłancow w krajnym sejmje bjez pjećprocentowskeho zadźěwka, Swobodni wolerjo podpěruja.

2Podpěrujemy wšitke rozsudy, hdyž tež Serbow respektiwnje wjesne wobydlerstwo do nich zapřijimaja. Towaršnosći „Hospodarski region Łužica“, kotrejž tež wokrjes Budyšin přisłuša, přisteji koordinować, nawjedować a zwoprawdźeć trěbne hospodarske naprawy. Žadamy sej wšitke projekty a naprawy w statnym zrěčenju zakótwić. Łužicu měli jako europski modelowy projekt zastopnjować.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND