Mathias Kockert, CDU

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mathias Kockert Mathias Kockert

1Spěchowanje serbskeje rěče w zjawnosći je wažny přinošk k zachowanju serbskeje kultury. Sakska tomu hižo na mnohe wašnje wotpowěduje. Aktu­alnje na přikład ponowjeja we łužiskej jězo­rinje turistiske pućniki, při čimž tam serbšćinu wobkedźbuja. Dalokož je zmysłapołnych namjetow, to hišće rozšěrić, steju tomu wotewrjeny napřećo.

2Strukturna změna we Łužicy je wulke wužadanje. Wšitcy pak měli ju jako­ šansu zrozumić a najlěpše z toho sčinić. Wšako njemóžemy ju zadźeržeć. Z wuhlowym kompromisom zwjazane naprawy móža we Łužicy pozitiwne wuwića nastorčić, kotrež lětdźesatki tak móžne njeběchu. Z inwesticijemi do infrastruktury móžemy so kopjenišćam (Ballungsräume) bóle přibližić.

3Brunica je Łužicy derje płaćene dźěłowe městna a derjeměće wunjesła. Wona pak měješe tež wulke wuskutki na naš­ wobswět a na serbsku kulturu. Mnohe wjeski su so w běhu lětdźesatkow we wuhlowych jamach zhubili a njejsmy hižo zwólniwi dalše wsy woprować. Dyrbimy čas hač do lěta 2038 wužić, zo bychmy w rjadowanych poměrach přestali brunicu wudobywać a regionej nowe perspektiwy wotewrěli.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND