Pokiwy (30.08.19)

pjatk, 30. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Što chcyli studować?

Budyšin. Pod tutym hesłom přewjedu jutře, sobotu, wot 9 do 13 hodź. na Budyskej studijnej akademiji dźeń wotewrjenych duri. Wopytowarjo maja přiležnosć, so wo studijnych móžnosćach informować a campus wuslědźić. Za to budu jim studowacy a sobudźěłaćerjo jako rozmołwni partnerojo poboku.

Wšitko kołowokoło tomatow

Stróža. Wot 14 do 17 hodź. su zajimcy jutře do Stróžanskeho Domu tysac hatow na 8. dźeń tomatow witani. Na dworje budu stejnišća, hdźež móža wopytowarjo wjele wo tychle płodach zhonić. Nimo toho móža sej tež warjenske recepty wuměnjeć.

Finisaža při skale

Miłoćicy. Při Krabatowym kamjenju – w Miłočanskej skale – so lětuša 13. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička nachila. Jutře wot 17 hodź. witaja tam na „ekskluziwny wječork“ z Prime Example Band z Klěśišćow (Klettwitz) a z woptawanjom wina. Njedźelu wot 10 hodź. hudźi čěska dujerska kapała, přizamknje so dźěćacy program. Wot 14 hodź. zahraje skupina Kula Bula.

Koncert na hrodźe

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND