Pokiwy (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Poprjancowe wiki na torhošću

Połčnica. Přez cyły kónc tydźenja, wot dźensnišeho hač do njedźele, su w Połčnicy tradicionalne poprjancowe wiki. Wšitke dźewjeć poprjancarnjow – wosom rjemjeslniskich zawodow a poprjancowa fabrika – na torhošću swoje delikatesy prezentuje. Dožiwić móža hosćo jutře a njedźelu wot 10 do 20 hodź. tohorunja tradicionalne rjemjesło.

Wotewru wustajeńcu w SKI

Budyšin. W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wotewru jutře, sobotu, we 18 hodź. nowu wustajeńcu Andreje Tiebel-Quastoweje „Wurlawa“. We wuměłskej insta­laciji interpretuje wuměłča zwisk mjez wobydlerjemi Šwabskeje Alby a drastoweje kultury w Błótach. W swojich mólbach, grafikach, ćišćach a skulpturach bliži so wuměłsce a swobodnje serbskej narodnej drasće.

Chór Łužyca spěwa

Budyšin. Na žurli Budyskeho Serbskeho domu wotměje so jutře w 16.30 hodź. nazymski koncert. Přeprosyli su sej woblubowany delnjoserbski chór Łužyca, kotryž zanjese nimo cunich spěwow tež žortne štučki. K tomu zaklinča ludowe instrumenty, kaž na přikład fujara.

Na nazymski koncert

Malešecy. W Malešanskim hosćencu „K wódnemu mužej“ je jutře wot 19 hodź. nazymski koncert. Wjeselić móža so wjesnjenjo a dalši na Přezpólnych a Serbski folklorny ansambl Wudwor. Tež skupina Brankatschki chce hosći ze serbskej hudźbu zabawjeć.

Skupina Nordstern hudźi

Kulow. W Třělerni na Kulowskim Kolpingowym naměsće je jutře w 20 hodź. koncert ze skupinu Nordstern. Jako wosebity wjeršk zawjeseli hosći band Sannitorium ze spěwarku Sanni Kellermann, kotraž po „swójbnej přestawce“ zaso na jewišću steji.

Olaf Hais čita

Budyšin. „Bohudźak, zo nimo je / tajke lóze činjenje!“ Tak so nawsy powědaše, jako wozjewichu kónc worakawcow Maksa a Morica. Z wječornym předstajenjom stawiznow wo worakawcomaj chcedźa jutře, 2. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu dorosćenym zmóžnić, do dźěćatstwa so nawróćić a teksty a wobrazy Wilhelma Buscha z noweje, zrališeje perspektiwy dožiwić. Hudźbnicy SLA a dźiwadźelnik Olaf Hais jako rěčnik předstaja wopytowarjam sydom šibałstwow a prezentuja originalne rysowanki Buscha.

Komorny koncert w muzeju

Budyšin. W Budyskim Serbskim mu­zeju wotměje so jutře w 19.30 hodź. dalši komorny koncert. Młoda a dynamiska skupina Klarinettentrio Schmuck poskići hudźbu na najwyšim niwowje. Nimo wosebiteje a rědkeje kombinacije klarinety, basetoweho róžka a basoweje klarinety móža připosłucharjo magiske a homogene zhromadne hraće dožiwić.

Zaklinča štučki 70tych lět

Slepo. W Slepjanskim Serbskim kul­turnym centrumje je jutře w 20 hodź, wosebity koncert z Original John Rossall Glitterband. Legendarna skupina je zaso po puću, dokelž su wulke naprašowanja z „woprawdźitym“ soundom 70tych lět.

Na jubilej Horjanow

Nowoslicy. Dujerska kapła Horjany swjeći swoje 25lětne wobstaće a přeproša na wosebity koncert. Tón budźe zaju­tři­šim, njedźelu, w 10.30 hodź. w Nowo­s­li­čanskej Dinarjec swjedźenskej bróžni. Nimo­ dobreje hudź­by poskića tam za cyłkownje 25 eurow tež słódny wobjed a kofej z tykancom.

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND