Wopominaja zničenje Drježdźan

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Z mnohimi zarjadowanjemi wopominaja w Drježdźanach dźensa zničenje města před 75 lětami na kóncu Druheje swětoweje wójny. Popoł­dnju wočakowachu zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, kiž chcyše w Kulturnym palasće rěčeć.

Britiscy a ameriscy bombowcy běchu 13. februara 1945 a dny po tym centrum metropole nad Łobjom nimale dospołnje zničili. Hač do 25 000 ludźi bě tehdy zahinyło. Wo dokładnych ličbach woporow so hač do dźensnišeho wadźa.

Zwjazkowy prezident Steinmeier chce so wječor zhromadnje z wobydlerjemi Drježdźan a hosćimi z Wulkeje Britaniskeje na čłowjeskim rjećazu wobdźělić, kotryž tam kóžde lěto jako znamjo přećiwo znjewužiwanju podawka přez prawicarjow wutworja. Nalěty prawicarscy ekstremisća prawidłownje instrumentalizuja, zo bychu winu Němskeje na wójnje a złóstnistwa­ nacionalsocialistow relatiwizowali. We wokomiku prěnjeho nalěta wokoło 21.45 hodź. maja zwony wšitkich Drježdźanskich cyrkwjow zwonić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND