Spektakularny rozsud BASF

štwórtk, 13. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Chemijowy koncern chce w Carnym Gózdźu baterije za e-awta twarić

Ludwigshafen/Podstupim (SN). Chemijowy koncern BASF chce w swojim zawodźe w Carnym Gózdźu (Schwarzheide) nowu produkciju za baterijowe materialije natwarić. Tam chcedźa předprodukty finskeje wotnožki BASF předźěłać, předewzaće wčera w swojej centrali w Ludwigshafenje zdźěli. Po informacijach medijow planuja při tym inwesticije 500 milionow eurow.

W Carnym Gózdźu chcedźa baterije twarić, z kotrymiž móža něhdźe 400 000 elektroawtow wob lěto wuhotować. Nowa připrawa ma dźěl wjaceschodźenkoweho inwesticiskeho plana za natwar cyłoeuropskeje syće za produkciju elektroawtow być. Wo planach za natwar baterijoweje produkcije běchu loni prěni króć rozprawjeli. Pozadk zasydlenja je rozsud komisije EU, po kotrymž móhła so produkcija baterijow z najwjace 3,2 miliardomaj eurow spěchować. Na projekće wobdźěla so sydom krajow. Němska smě najwjace 1,25 miliardow eurow dóstać. W lěće 2022 chcedźa prěnje baterije twarić.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND