Pacientaj z Italskeje w kritiskim stawje

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk/Drježdźany (dpa/SN). Wo wobeju, w nocy na wutoru z Italskeje přiwjezeneju pacientow so nětko w Lipšćanskim uniwersitnym klinikumje intensiwno-lěkarsce staraja. „Wonaj staj w kritiskim stawje“, zdźěli rěčnik kliniki Markus Bien wčera powěsćerni dpa. Nimo mjenowaneju pacientow z Italskeje nima chorownja tuchwilu žanych dalšich na coronawirus schorjenych, kotrychž dyrbjeli z dychanskimi nastrojemi zastarać.

W běhu wčerawšeho dnja su dalšich pacientow z Italskeje z lětadłom do Sakskeje přiwjezli, a to tež do Lipšćanskeho centruma za chorosće wutroby a do tamnišeje Heliosoweje kliniki, hdźež maja interdisciplinarnje wjedźeny wotrjad za intensiwnu medicinu, informuje rěčnik wuwučowanskeje chorownje Stefan Mös­lein. Wobě chorowni stej so minjene dny na přichad italskich pacientow přihotowałoj. Lěkować pacientow z Italskeje je po słowach rěčnika Mösleina „solidariski akt“.

Tež Drježdźanski uniwersitny klinikum so tuchwilu na to hotuje dweju pacientow z Italskeje přiwzać, kaž tamniši nowinarski wotrjad zdźěla. Dotal pak njewědźa, hdy jeju přiwjezu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND