Pacientaj z Italskeje w kritiskim stawje

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk/Drježdźany (dpa/SN). Wo wobeju, w nocy na wutoru z Italskeje přiwjezeneju pacientow so nětko w Lipšćanskim uniwersitnym klinikumje intensiwno-lěkarsce staraja. „Wonaj staj w kritiskim stawje“, zdźěli rěčnik kliniki Markus Bien wčera powěsćerni dpa. Nimo mjenowaneju pacientow z Italskeje nima chorownja tuchwilu žanych dalšich na coronawirus schorjenych, kotrychž dyrbjeli z dychanskimi nastrojemi zastarać.

W běhu wčerawšeho dnja su dalšich pacientow z Italskeje z lětadłom do Sakskeje přiwjezli, a to tež do Lipšćanskeho centruma za chorosće wutroby a do tamnišeje Heliosoweje kliniki, hdźež maja interdisciplinarnje wjedźeny wotrjad za intensiwnu medicinu, informuje rěčnik wuwučowanskeje chorownje Stefan Mös­lein. Wobě chorowni stej so minjene dny na přichad italskich pacientow přihotowałoj. Lěkować pacientow z Italskeje je po słowach rěčnika Mösleina „solidariski akt“.

Tež Drježdźanski uniwersitny klinikum so tuchwilu na to hotuje dweju pacientow z Italskeje přiwzać, kaž tamniši nowinarski wotrjad zdźěla. Dotal pak njewědźa, hdy jeju přiwjezu.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND