Pruwowanski chaos je tema

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Kultusowi ministrojo zwjazkowych krajow su dźensa popoł-dnju wo dalšich krokach nastupajo kónčne pruwowanja w časach coronakrizy wuradźowali. Za to chcychu widejowu konferencu přewjesć, zo bychu wo tuchwilnym chaosu rěčeli: Hessenska a Porynsko-Pfalca chcetej pruwowanje přewjesć, dalše zwjazkowe kraje chcedźa je přestorčić a někotre, kaž Schleswigsko-Holsteinska, dospołnje wupadnyć dać. Zwjazkowa staršiska rada žada sej jednotne rjadowanje po cyłej Němskej.

Hoberski konjunkturny paket

Washington (dpa/SN). W USA chcedźa z hoberskim konjunkturnym paketom přećiwo negatiwnym wuskutkam coronawirusoweje epidemije postupować. Na to so su demokraća a republikanojo dojednali. Paket ma wobjim dweju bilionow dolarow, kaž zdźělichu. Pjenjezy chcedźa ludźom zdźěla direktnje wupłaćić, za chorownje nałožić abo za polěpšenje zawěsćenja přećiwo bjezdźěłnosći zasadźić. Předewzaćam budźe z nowymi kreditami pomhane krizu přewinyć.

Maas namołwja k solidariće

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND