Lubosćinski imperatiw poručenje

póndźela, 15. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Superintendent Jan Malink je ze swjatočnymi kemšemi 74. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń we Wojerowskej Janskej cyrkwi zahajił. Fararka Jadwiga Malinkowa ze Slepoho rozjimaše w prědowanju hesło swjatka „Lubujmy, přetož wón je nas prjedy lubował“. Po Božej słužbje su přitomni na farskej zahrodźe balonki w serbskich barbach k njebju pušćili.  Foto: Gernot Menzel Superintendent Jan Malink je ze swjatočnymi kemšemi 74. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń we Wojerowskej Janskej cyrkwi zahajił. Fararka Jadwiga Malinkowa ze Slepoho rozjimaše w prědowanju hesło swjatka „Lubujmy, přetož wón je nas prjedy lubował“. Po Božej słužbje su přitomni na farskej zahrodźe balonki w serbskich barbach k njebju pušćili. Foto: Gernot Menzel

Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń znowa wusahowacy nabožny wjeršk był

Wojerecy (SN/bn). „Dźakuju so za rjane, rjane kemše tu we Wojerecach, dźakuju so wšěm, kotřiž su zahe stanyli, so při­ho­towali a w serbskej drasće přišli, a to z cyłeje Łužicy. Wutrobny dźak za wšitko!“ Takle je so superintendent Jan Malink wčera na kóncu 74. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń zahajaceje Božeje słužby we Wojerowskej Janskej cyrkwi z přitomnymi rozžohnował. Do toho bě Malink­ swjatočne kemše zhromadnje ze swo­jim naslědnikom w zastojnstwje superintendenta, fararjom Christophom Rummelom z Hodźija, ze Slepjanskej farar­ku Jadwigu Malinkowej a prěni raz na cyrkwinskim dnju wobdźělenym fa­rarjom Stefanom Reicheltom z Blunja swjećił. Boži dom bě – dalokož strowotniske předpisy to dowolachu – nimale dospołnje wobsadźeny. Přiwšěm Jan Malink podšmórny, zo aktualneje krizy dla jedyn z „cyle wosebitych wjerškow lěta za serbskich wosadnych“ regiona „lětsa po zwučenym wašnju swjećić njemóžemy, njebudźe žaneje hosćiny a zhromadneje zabawy“.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND