Róčnicu załoženja swjećili

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Ze swjedźenskim zarjadowanjom je Centralna rada Židow dźensa w Berlinje 70. róčnicu swojeho załoženja woswjećiła. W swjedźenskim přednošku w Centrumje Judaicum pokaza zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) na wulke zasłužby centralneje rady, kotraž bě so jenož pjeć lět po holocausće na to zwažiła židowske žiwjenje w Němskej, w „kraju skućićelow“, znowa zmóžnić. Centralna rada zastupuje zajimy 23 krajnych zwjazkow a 105 židowskich wosadow z něhdźe 100 000 čłonami.

Dwělomny zakoń schwaleny

London (dpa/SN). Najebać wšitke warnowanja je delnja komora britiskeho parlamenta wčera wjele diskutowany zakoń premierministra Borisa Johnsona wo brexiće schwaliła. Premierminister chce ze zakonjom wo nutřkoeuropskich wikach loni z Europskej uniju wujednany zakoń wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z EU we wažnych dypkach jednostronsce změnić. W Brüsselu maja iniciatiwu Johnsona za ranjenje zakonja.

Čakaja na wuslědki testow

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND