Tež wo změny w cyrkwjomaj šło

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SK/SN). Zwjazkowe zjednoćenstwo Lěwicy „Etniske mjeńšiny“ ma koaliciske zrěčenje CDU, SPD a Zelenych nastupajo serbske prašenja za dotal najlěpše w Sakskej. To zwěsćichu jeho čłonojo sobotu na wuradźowanju w Budyšinje. Zaběrali su so tež z prašenjom, što bu wuchadźejo z koaliciskeju zrěčenjow w Braniborskej a w Sakskej hladajo na serbski lud dotal docpěte a kak chce Lěwica k dalšemu zwoprawdźenju mjeńšinoweho prawa přinošować. Serbska Lěwica wita, zo tež serbske zjednoćenstwa w SPD a Zelenych wuslědki politiki Serbam napřećo hódnoća. Zdobom poskića woběmaj cyłkomaj zhromadne dźěło.

Wótrje kritizowali su sobotni wobdźělnicy saksku Lěwicu, zo njeje – njedźiwajo na dojednanje z lěta 2015 – žane naprawy dojednała, „mjeńšinowe prawo w trěbnej měrje“ w stronje zwoprawdźić. Jednohłósnje schwalichu protestny list zwjazkowej změrcowskej komisiji. Přitomni zhonichu tež wo strukturnych změnach katolskeje a ewangelskeje cyrkwje w serbskich kónčinach. Žanažkuli změna njesměła na kóšty serbskich wosadow hić, zwuraznichu woni w swojim stejišću.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND