Dopomnjenki na bywšeho měšćanostu přepodał

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Klaus-Jürgen Kaeubler (naprawo) – z dźowku Lydiju a synom Stefanom – w Budyskim měšćanskim muzeju  Foto: Carmen Schumann Klaus-Jürgen Kaeubler (naprawo) – z dźowku Lydiju a synom Stefanom – w Budyskim měšćanskim muzeju Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Za čas NDR bě wón nimale pozabyty, Konrad Johannes Kaeubler, prěni Budyski wyši měšćanosta, kiž steješe wot lěta 1890 hač do 1918 na čole města. Kaeublerowu hasu zapadnje Mosta měra běchu na Dróhu Clary Zetkin přemjenowali. Hakle po politiskim přewróće dopominachu so na zasłužby wyšeho měšćanosty, kiž ma wulki podźěl na pozitiwnym wuwiću města w času mjez lěttysacomaj. Mjeztym su jemu na Žitnych wikach pomnik stajili, a we wotrjedźe měšćanskeho wuwića w Muzeju Budyšin na jeho zasłužby skedźbnjeja. Nětko změja tam móžnosć, nimo portretoweje mólby Kaeublera dalše eksponaty wo nim pokazać.

Minjeny pjatk je prawnučk bywšeho wyšeho měšćanosty Klaus-Jürgen Kaeubler – wón bě ze swojimaj dźěsćomaj z Lipska přijěł – nawodźe muzeja dr. Jürgenej Vollbrechtej wopisma a dwaj rjadaj, kotrež běchu Kaeublerej swój čas spožčili, přepodał. Při tym jedna so wo ryćerski křiž 1. kategorije a wo oficěrski křiž, z kotrymajž běštaj sakskaj kralej Konrada ­Johannesa Kaeublera 1904 a 1912 počesćiłoj. K tomu přińdu dalše wopisma wuznamjenjenjow, ke kotrymž pak nimaja wjace wotpowědne medalje.

Kaž Klaus-Jürgen Kaeubler rjekny, su dopomnjenki na jeho pradźěda w Budyšinje lěpje schowane hač w jeho Lipšćanskim pisanskim blidźe. W Budyskim muzeju su eksponaty w najlěpšich rukach, toho je sej Lipšćan wěsty. 70lětny, kiž je runja bratrej Wolfej-Dieterej potomnik Kaeubleroweho syna Walthera, zaběra so hižo něšto lět ze stawiznami swojeho předchadnika a zběra wšitke publikacije, kotrež su wo nim wušli. Tuž je tež wo wuwiću sprjewineho města wobstajnje wobhonjeny. Na wopyće w Budyšinje ze synom Stefanom a dźowku Lydiju bě Klausej-Jürgenej Kaeublerej samozrozumliwe, zo row pradźěda na Tuchorju wopytaja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND