Wědźa nětko wjac wo mosće

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mnozy wopytowarjo lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika běchu njedźelu prěni króć w rozwalinje wódneje wěže Budyskeho hrodu. Tam bě wizualne zwobraznjenje planowaneho mosta přez Sprjewju widźeć.  Foto: Carmen Schumann Mnozy wopytowarjo lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika běchu njedźelu prěni króć w rozwalinje wódneje wěže Budyskeho hrodu. Tam bě wizualne zwobraznjenje planowaneho mosta přez Sprjewju widźeć. Foto: Carmen Schumann

Wobydlerjo Budyšina a dalši zajimcy wužichu njedźelu, na dnju wotewrjeneho pomnika składnosć a informowachu so wo planowanym mosće, kotryž ma přez Sprjewju wjesć.

Budyšin (CS/SN). Ličba wćipnych bě wulka, kotraž chcyše so wo stawje planowanja přeprěčenja Sprjewje informować. Zdobom wužichu składnosć sej wódnu wěžu Budyskeho hrodu (Burgwasserturm) a Dołhi dom (Langhaus) wopytać. W skupinach po pjatnaćoch su jich sobudźěłaćerjo měšćanskeho zarjadnistwa a architekća po twarjenjomaj wjedli. Na sćěnach bě wizualnje widźeć, kak móhłoj wonej jónu wupadać. Kaž architektka Sabine Ehrlich rjekny, móža ludźo po wšelkich pućach na móst stupić: z dwora ­Hrodu, přez wódnu wěžu z pomocu lifta a z Jutrowneho/Reymannoweho puća.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND