Wědźa nětko wjac wo mosće

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mnozy wopytowarjo lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika běchu njedźelu prěni króć w rozwalinje wódneje wěže Budyskeho hrodu. Tam bě wizualne zwobraznjenje planowaneho mosta přez Sprjewju widźeć.  Foto: Carmen Schumann Mnozy wopytowarjo lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika běchu njedźelu prěni króć w rozwalinje wódneje wěže Budyskeho hrodu. Tam bě wizualne zwobraznjenje planowaneho mosta přez Sprjewju widźeć. Foto: Carmen Schumann

Wobydlerjo Budyšina a dalši zajimcy wužichu njedźelu, na dnju wotewrjeneho pomnika składnosć a informowachu so wo planowanym mosće, kotryž ma přez Sprjewju wjesć.

Budyšin (CS/SN). Ličba wćipnych bě wulka, kotraž chcyše so wo stawje planowanja přeprěčenja Sprjewje informować. Zdobom wužichu składnosć sej wódnu wěžu Budyskeho hrodu (Burgwasserturm) a Dołhi dom (Langhaus) wopytać. W skupinach po pjatnaćoch su jich sobudźěłaćerjo měšćanskeho zarjadnistwa a architekća po twarjenjomaj wjedli. Na sćěnach bě wizualnje widźeć, kak móhłoj wonej jónu wupadać. Kaž architektka Sabine Ehrlich rjekny, móža ludźo po wšelkich pućach na móst stupić: z dwora ­Hrodu, přez wódnu wěžu z pomocu lifta a z Jutrowneho/Reymannoweho puća.

Prěni wopytowarjo čakachu hižo do oficialneho zahajenja na wotewrjenje. Na woknach před Rietschelowymi swislemi wisachu informacije wo projekće. Na wotewrjenju rjekny intendant NSLDź Lutz Hillmann, zo njemóža sej hosćo wěžu hišće po dróze Pod hrodom wobhladać, kaž bě to předwidźane, dokelž su „militantni přećiwnicy twara mosta“ hasu z awtami zaraćili a su tam škleńčane črjopy zaryli. Z tajkimi ludźimi wón rěčeć nochce, byrnjež hewak rozmołwam tež ze skeptikarjemi wotewrjeny był.

Nažel mnozy njewědźa, zo bě z dowolnosću Dźiwadło na hrodźe twarić žadanje zwjazane, zo trjeba wone dalši přistup a zo dyrbja wutworić wjace hač 30 parkowanskich městnow za awta a móžnosće, hdźež hodźa so busy wotstajić. Tež lift je wobsah tehdyšeho přizwolenja. Přećiwnikam Hillmann rozłoži, zo hodźa so trěbne pjenjezy jeničce za mjenowany projekt nałožić a za ničo druhe.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND