Viktoria grandioznje do noweje sezony startowała

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
5 dypkow – 5 porstow! Wolejbulisća Viktorije Worklecy su w Coswigu wobě hrě dobyli a wuběrnje do sezony startowali. Prěni raz wobdźělištaj so na winowatostnej partiji tež nowopřichadaj Maks Jurak (čisło 5) a Christian Weitzmann (čisło 10).  Foto: Mato Eckert 5 dypkow – 5 porstow! Wolejbulisća Viktorije Worklecy su w Coswigu wobě hrě dobyli a wuběrnje do sezony startowali. Prěni raz wobdźělištaj so na winowatostnej partiji tež nowopřichadaj Maks Jurak (čisło 5) a Christian Weitzmann (čisło 10). Foto: Mato Eckert

Dokładnje dźewjeć lět po prěnjej a jeničkej sezonje Viktorije Worklecy w sakskej krajnej klasy poda so minjenu sobotu jědnaće přewšo motiwowanych wolejbulistow do Coswiga, zo bychu přećiwo tamnišemu mustwu Połobski kraj a w druhej hrě přećiwo Póstej Drježdźany dypkowali. Wobaj cyłkaj hrajetej hižo wjele lět w krajnej klasy, a tak zdaše so nadawk za serbskich wolejbulistow jara ćežki być.

Zo so Worklečenjo z tajkim wulkim kadrom do wonkowneje hry podachu, bě a je wažna lěpšina. Skoro kóžda pozicija bě dwójce wobsadźena, a to bjez kwalitatiwnych deficitow. Jeničce za poziciju přistajerja steješe wulki prašak, dokelž stajny přistajer Marcel Rjelka tónraz pobrachowaše. Tak dyrbješe nowopřichad Christian Weitzmann jeho rólu přewzać. Bjeztoho zo móhł so z mustwom zahrać, bu wón do zymneje wody ćisnjeny. Zmištrował pak je swój nadawk tak derje, zo běše na kóncu muž dnja.

ST Połobski kraj Coswig-Mišno – Viktoria Worklecy 2:3 (23:25, 21:25, 25:18, 25:18, 9:15)

Wot spočatka so Worklečanam wšitke přihrawki zešlachćichu, a woni běchu faworitej runohódni. Ze wšěch pozicijow hosćo jeho pod ćišć sadźachu a k zmylkam nuzowachu. A tajki zmylk wjedźeše k zasłuženemu 25:23 w prěnjej sadźbje. W druhim přechodźe so Worklečenjo hišće stopnjowachu a dobychu 25:21. Z tym njebě nichtó ličił, tež hosćićel nic. W třećej sadźbje pokazachu mužojo Połobskeho kraja swoju rutinu a dobychu jasnje 25:18. Někotři w rjadach Viktorije běchu z dobytymaj sadźbomaj wočiwidnje spokojom a zhubichu koncentraciju. Wosebje nadaća běchu nětko wjele hubjeńše. Tak spytachu hosćićeljo po štwórtej sadźbje (25:18) hru zwjertnyć. Nětko dyrbješe prěni tiebreak noweje sezony wo dobyću rozsudźić. W mustwowym kole Worklečanow pak rěkaše: „Čehodla poprawom nic my?“ Z połnej koncentraciju wojowachu woni wo kóždy dypk a nawjedowachu do změny stronow 8:6. Kónčne 15:9 běše zasłuženy wuslědk a tak sensacionelne wonkowne dobyće 3:2.

ST Połobski kraj Coswig-Mišno

– Póst Drježdźany II 3:2

(25:18, 22:25, 23:25, 25:20, 15:10)

W druhej hrě dnja nastupi hosćićel přećiwo staremu kontrahentej Póst Drježdźany. Tež tu trjebachu pjeć sadźbow, prjed hač Coswig-Mišno jako dobyćer hrajnišćo wopušći. Worklečenjo pak mějachu jako sudnicy abo přihladawarjo móžnosć, swojeho přichodneho přećiwnika wobkedźbować. W nětčišej sezonje je dźě z wašnjom, zo hóstnej mustwje mjez sobu třeću hru dnja přewjedu.

Viktoria Worklecy – Póst Drježdźany II 3:0 (25:22, 25:17, 25:15)

Worklečenjo čujachu swoju šansu, snano tež swoju druhu hru dobyć. W prěnim přechodźe mějachu mužojo wokoło wospjet suwereneho Stephana Wjeńki spočatnje wulke ćeže z njekonwencionelnym hraćom póstownikow a běchu hač do 16:17 přeco w zastatku. Hakle nětko přesadźi so sylnosć Worklečanow, kotřiž sadźbu z 25:22 dobychu. W druhej woni čorno-žołtych z Drježdźan runjewon ­demontowachu. Mjezystacije 9:0, 15:2 a 18:3 wšitko wuprajeja. Póst njeměješe ani móličkeje šansy. Tež w třećej sadźbje Viktoria dominowaše. Ideja, Marka ­„Borisa“ Brězana na diagonalnej poziciji nastajić, dopokaza so jako dobra. Wón hraješe kaž „młody Bóh“. Tež Jurij Lipič serwěrowaše sylne nadaća, a Józef Šnajder praskaše wjacore bule do „cony“.

Wulkotny bě tohorunja debit Maksa ­Juraka. Wón hraješe jako nowačk bjez wšeje nerwozity. Njeby pak prawje było, wukony rutinowanych starych zajacow Stefana Gedika, Clemensa a Ludwiga ­Eckerta kaž tež libera Daniela Wałdy njemjenować. Woni mějachu runje tak wulki podźěl na genialnym hrajnym dnju. Po jeno 67 mjeńšinach steješe 3:0 za Viktoriju Worklecy, z čimž steji wona prěni raz w stawiznach towarstwa na čole tabulki sakskeje klasy. Tónle screenshot smědźa sej Worklečanscy wolejbulisća zaramikować a móža pozdźišo hišće swojim wnučkam wo tym powědać.

Za Viktoriju Worklecy hrajachu: Marko Brězan, Clemens a Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Maks Jurak, Jurij Lipič, Józef Šnajder, Daniel Wałda, Christian Weitzmann a Stephan Wjeńka; poradźowar mustwa: Mato Eckert

Tabulka sakskeje klasy – stafla wuchod

Viktoria Worklecy 2 2 6:2 5

VC Drježdźany 2 2 6:3 5

Drježdźanski SSV II 2 1 5:4 4

ST Połobski krajCoswig-Mišno 2 1 5:5 3

Póst Drježdźany II 2 0 2:6 1

Volleys Koblicy 0 0 0:0 0

VfL Pirna-Copitz 07 0 0 0:0 0

Módro-běli Wojerecy 0 0 0:0 0

ST Łužnica 0 0 0:0 0

ST Kupoj-Nowa Łuka 0 0 0:0 0

MSV Budyšin 04 0 0 0:0 0

Motor Mickten II 2 0 2:6 0

Mato Eckert

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND