Słuchoknihaza dźěći wušła

srjeda, 25. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa słuchohra z Ludoweho nakładnistwa Domowina Nowa słuchohra z Ludoweho nakładnistwa Domowina
wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND