×

Powěsć

Failed loading XML...

Pokiwy (15.01.21)

pjatk, 15. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Domyswjećenje za čas korony

Radwor/Chrósćicy. Serbske katolske wosady spočatk lěta předwidźane domyswjećenje lětsa rozdźělnje rja­duja. Mjez druhim chcedźa fararjo w Radworju a Wotrowje domske ze zhromadnej modlitwu zwonka twarjenjow žohnować. Koronakrizy pak to tuchwilu móžno njeje. Ručež so situacija polěpši, podadźa nowe terminy. W Chrósćicach planuja domyswjećenje po tradicionalnym wašnju, ručež wuměnjenja w zwisku z pandemiju to dowola.

Procesion po wsy njebudźe

Chrósćicy. Předsydstwo bratstwa swj. Bosćana přeproša wěriwych přichodnu srjedu, 20. januara, na swjedźeń patrona-martrarja. Bože mšě w Chróšćanskej farskej cyrkwi budu w 7 a 9 kaž tež 19 hodź. Nyšpor chcedźa w 14 hodź. swjećić, tradicionalny procesion po wsy pak lětsa wupadnje. Tež hłowna zhromadźizna čłonow bratstwa njebudźe. Dokelž tež zhromadny paćer 19. januara na wsach znatych postajenjow dla móžny njeje, měli so wěriwi doma ­modlić, kaž bratstwo w Katolskim Posole namołwja.

Nakupowanska pomoc

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND