Po 153 lětach nowy ćišć delnjoserbskeje biblije

srjeda, 10. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Hartmut Leipner ze starej bibliju z lěta 1868 a nětko wušłym nowym wudaćom  Foto: Werner Měškank Dr. Hartmut Leipner ze starej bibliju z lěta 1868 a nětko wušłym nowym wudaćom Foto: Werner Měškank

Choćebuz (WeM/SN/bn). W lěće 1994 w Dešnje załožene Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi smě horde być, a jeho předsyda dr. Hartmut Leipner je nimoměry zradowany: Dźens tydźenja je nakładne awto do Choćebuza při­wjezło paletu z delnjoserbskimi knihami. Dołho wočakowany nowy ćišć biblije w načasnej delnjoserbšćinje je dóšoł. ­Dohromady 563 eksemplarow bu dodawanych. Z tym so wudani wjelelětne prócowanje Serbskeho instituta a čłonow ­towarstwa.

Hišće w lěću 1997 bě delnjoserbski tydźenik Nowy Casnik rozprawjał z hłowneje zhromadźizny Maśicy Serbskeje, zo „bu w diskusiji na hłownej zhromadźiznje namjetowane, hišće jónu znowa wudać a ćišćeć bibliju w delnjoserbskej rěči. Měnjenja su byli wšelake. Za cyłu bibliju tak prawje njejsu so móhli rozsudźić.“

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND