Nowa Youtube-mediateka serbskiTV

srjeda, 10. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (SN/CoR). Mediateka ze serbskej literaturu je wot dźensnišeho na nowym Youtube-kanalu serbskiTV přistupna. K zazběhej předstaja so šěsć awtorkow a awtorow w cyłkownje 22 krótkich filmach. Čitane teksty, kotrež su wuwzate z knižnych wudaćow Ludoweho nakładnistwa Domowina, su rozrjadowane po jednotliwych žanrach a po starobje čitarstwa. Dokelž njeje pandemije dla móžno zjawne čitanja přewjesć, je Zwjazk serbskich wuměłcow mysličku zrodźił, přewjesć online čitanja. Z podpěru Załožby za serbski lud je w minjenych měsacach nastało nowe „woknješko“ k zetkawanju ze serbskej literaturu. Wotewrjenje mediateki je zazběh natwara žiweho, generacije překročaceho archiwa. Mediateku chcedźa krok po kroku – tak zwurazni iniciator předewzaća Jan Bělk – z filmami, předstajace tež twórče a twórcow dalšich wuměłskich žanrow, rozšěrić.
wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND