Lotka a Sophia po lóštnej knižnej premjerje wjedłoj

póndźela, 19. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wirtuelnu knižnu premjeru stej Lotka a Sophia live ze studija z Budyskeho studija wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala moderěrowałoj.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wirtuelnu knižnu premjeru stej Lotka a Sophia live ze studija z Budyskeho studija wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala moderěrowałoj. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/BŠe). Kotre zwuki, zwěrjata, kwětki atd. su w přirodźe a so w štyrjoch počasach jewja? Nowa BOOKii-knižka, kotraž je njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, wě wotmołwu na tele a dalše prašenja. Minjeny pjatk stej Lotka a Sophia zajimcow na wosebje lóštnu knižnu premjeru „Powědaj mi wo počasach“ na serbskej wirtuelnej žurli­ witałoj. Live stej wonej po wotměnjawym programje wjedłoj, při čimž wita­štej zas a zaso nowych akterow, kotřiž su na­ knize sobu dźěłali.

Tak bě přełožerka knihi Bianka Wjeńcyna přitomna, kotraž ideju knihi a jeje nastaće zhromadnje z lektorku nakład­nistwa Janinu Mikławškowej rozłoži. Dźowka lektorki Helena je tohorunja w knize rólu Paule přewzała a wudaće samo­ ze swójskim spěwom wobohaćiła. To wšak je na knižce wosebite, zo nje­hodźa so z BOOKii-pisakom jenož teksty a zwuki wotwołać. Dźěći Paula, Jonas, Marie a Noah přeradźeja, što so w nalěću, lěću, nazymje a zymje wšitko stawa, što rosće a što hodźi so wšitko činić. Milan Jurk kaž tež Valentina a Lucian Šołta su figuram w knize tohorunja swój hłós spožčili.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND