Zhladuješ hinak na wšědne wužadanja

pjatk, 11. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym hižo jedne lěto poskićuje Maria Wjeselina w Ralbicach zajimowanym ludźom wellnessowe masaže a stara so tak wo jich derjeměće a wurunanosć, zo byštej wonej strowoće polěkowałoj.  Foto: Alfons Handrik Mjeztym hižo jedne lěto poskićuje Maria Wjeselina w Ralbicach zajimowanym ludźom wellnessowe masaže a stara so tak wo jich derjeměće a wurunanosć, zo byštej wonej strowoće polěkowałoj. Foto: Alfons Handrik

Wažnosć a spomóžnosć masažow hižo w starowěku jako bytostnej za strowotu wobhladowali

„Swoje ćěło dyrbiš sej česćić, zo by so ­duša w nim derje čuła“, wědźeše hižo w 16. lětstotku Terezija z Ávile w Španiskej. To bě, je a wostanje tež kredo Ralbičanki Marije Wjeselineje, kotraž so mjeztym dokładnje lěto z wellnessowymi masažemi wo derjeměće a strowotu ludźi stara.

Stajnje hižo socialnje zmyslena

Hižo jako šulerka w Chrósćicach a lěto w Čornej Pumpje bě stajnje pozitiwnje na swojich sobušulerjow a wučerjow zhladowała, štož je tež jeje zadźerženje wotpowědnje wobwliwowało. Stajnje přećelna, pomocliwa a z dobrym wotzamknjenjom 10. lětnika studowaše wona pjeć lět na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku w Budyšinje. Po wuspěšnym zakónčenju dźěłaše w někotrych pěstowarnjach jako kubłarka.

Prawy a dobry rozsud

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Drohokamjenje hraja w posłužbje Marije Wjeselineje wažnu rólu. Za masaže ma wona tam wjacore tajke, zwjetša z Južneje Afriki a z Brazilskeje, na wuběr.
dalši wobraz (2) Masaža tyje derjeměću a podpěruje strowotu ludźi. Foto: Maria Wjeselina
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND