Serbsku zhromadnosć hajili poručenje

póndźela, 21. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo jubilejneho 75. ewangelskeho cyrkwinskeho dnja swjećachu kónc tydźenja w delnjołužiskim Mosće zdobom 120. róčnicu wobstaća tamnišeho Božeho domu. Na swjedźenju dožiwichu hosćo tohorunja prezentaciju narodnych drastow ewangelskich Serbow Delnjeje Łužicy.  Foto: Marion Hirche Nimo jubilejneho 75. ewangelskeho cyrkwinskeho dnja swjećachu kónc tydźenja w delnjołužiskim Mosće zdobom 120. róčnicu wobstaća tamnišeho Božeho domu. Na swjedźenju dožiwichu hosćo tohorunja prezentaciju narodnych drastow ewangelskich Serbow Delnjeje Łužicy. Foto: Marion Hirche

W delnjołužiskim Mosće jubilejny 75. ewangelski cyrkwinski dźeń swjećili

Móst (sc/SN/at). Mjeztym hižo 75. Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń swjećachu ewangelscy Serbja z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy minjeny kónc ty­dźe­nja w delnjołužiskim Mosće (Heinersbrück). Prěni cyrkwinski dźeń wotmě so w lěće 1947 we Wojerecach. Wot teho časa­ sem zetkaja so ewangelscy Serbja kóžde lěto na wšelakich městnach Łužicy.

Jubilejny cyrkwinski dźeń pod hesłom „Pytajće Knjeza, dołhož da so namakać“ (Jez. 55,6) bu organizowany wot Spěchowańskeho towaristwa za serbsku rěc w cerkwi a skupiny Serbska namša. Swjedźeń zahaji so sobotu z nutrnosću ze serbskim dušepastyrjom Ingolfom Kśenku, fararjom w Dešnje, w Mosćanskej cyrkwi. Na to sćěhowaše přednošk dr. Hartmuta Leipnera wo stawiznach Serbskeje biblije a fararjach hamta w Picnju. Po tym čitaše dr. Fryco Libo z chroniki Mósta a wokoliny. Na jewišću před cyrkwju zakónči so sobotny program z koncertom skupiny Lena Hauptmann Trio, kiž zahudźi nimo jazza a latina tež serbski pop.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND