×

Powěsć

Failed loading XML...

Lědma hišće nadźija

srjeda, 21. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Nimale tydźeń po zapławjenjach na zapadźe Němskeje ma wiceprezidentka Techniskeho pomocneho skutka Sabine Lackner lědma hišće nadźiju, přežiwjenych namakać. „Pytamy přeco hišće za zhubjenymi, tak při wurumowanju a wuklumpanju pincow“, rjekny Lackner nowinarjam. „Mjeztym pak je jara prawdźepodobne, zo móžeš wopory jenož hišće namakać, njemóžeš pak je wjac wuchować.“ Ličba smjertnych woporow wulkeje wody dla je na 170 rozrostła.

Sportowcy zwjetša šćěpjeni

Tokio (dpa/SN). 95 procentow wšěch něhdźe 430 němskich sportowcow na olympiskich hrach w Tokiju je přećiwo koronje šćěpjenych. Kaž prezident Němskeho olympiskeho sportoweho zwjazka Alfons Hörmann zdźěli, su za medicinarjow a přewodźerjow mustwa samo winowatostne šćěpjenje wukazali, byrnjež sej to ani Japanska ani Mjezynarodny olympiski komitej nježadałoj. „Je to naš wuraz respekta napřećo wobydlerjam a japanskim hosćićelam.“

Francoska naprawy přiwótřa

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND