Hubu začinić a swěcu zaswěćić

pjatk, 27. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Filomena Brězanec: To běchu lóštne dny. Smy klanki za naše hry sami paslili. Najprjedy smy sej je wumyslili, po tym narysowali, na kóncu smy je wutřihali a na šašlikowe štabiki zlěpili. Nó haj, a ja sym wšitkich hosći postrowiła. Dyrbjachu jeničce hubu začinić a my swěcu zaswěćić. A hižo je so dźiwadło započało.

Felix Brandt:

Sym za druhe dźěćo zaskočić dyrbjał. To pak njebě ćežko. Hrał sym hajnika a wódneho muža.

Konstantin Untch: Mi je so wšitko jara lubiło. To bě woprawdźe rjana ideja. Sym rybičku hrał. A hrónčko za powědanč­ko z princesnu a jeje přećelemi sym sej wumyslił a rěčał. Běše rjenje, zo su tež dźě­ći pódla byli, kotrež nětko bórze do 1. lětni­ka přińdu. Tak sym nowych přećelow zeznał.

Lotta Wjelic: Poprawom dyrbješe Oskar na gitarje hrać. Tón pak to chcył njeje. Tak sym ja na njej hrała. Bě chětro ćežko te porsćiki prawje hibać. Hrała sym tež hišće palčika a rybu.

Oskar Šabel:

Sym so rady wo swě­cu starał a klanki paslić je so mi tež lubiło. Hrał sym lutka a po­li­cajske awto. Na spočatku smy za płachtu žortowali. To sym tež pódla był.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk