„Horce tydźenje“ we Worklecach

pjatk, 03. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Teksty a fota: kubłarki horta „K wódnemu mužej“ Worklecy

Lětuše prózdniny za dźěći běchu woprawdźe horce, znajmjeńša za te, kotrež su we Worklečanskim horće „K wódnemu mužej“ přebywali. Tam su mjenujcy cyle wosebitu ideju za prěnje prózdninske tydźe­nje měli. A kóždy tydźeń steješe pod wosebitym hesłom. Čitajće pak sami, što su dźěći dožiwili.

„Što je so ći w prózdninach w horće najbóle lubiło?“

Zala Ošikec: Za mnje najrjeńšo bě MONOPOLY twarić.

Marek Pěčka: Cyle super běše, zo tak wjele činimy. Najbóle je so mi twar MONOPOLYja lubił.

Emma Rabec: Twarić MONOPOLY bě wul­kotne. Mysteriozny pakćik bě za mnje jara napjata wěc.

Mia-Sophie Grutkec: Wulět do Kamjenca běše najrjeńši. Postup na wěžu je so mi jara lubił.

Lucija Hozec: Rjenje běše, jako smy na Kamjenskej wěži wjeršk docpěli a tam pokład namakali.

Eduard Handrik: Mi je so wšitko wokoło detektiwa a twar Worklečanskeho MONOPOLYja lubiło.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk