„W lěsu mortwi leža“

pjatk, 08. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Połoženje ćěkancow na pólsko-běłoruskej hranicy dźeń a hrózbniše

Waršawa. Pólsko-běłorusku mjezu hižo cyły čas jara kruće před nawalom ćěkancow škitaja. Wot awgusta je ju dotal wjac hač 10 000 ludźi přewinyć spytało – Irakčenjo, Afghanjenjo a Syričenjo. 418 kilometrow dołhu hranicu k Běłoruskej 2 500 wojakow kontroluje. Po cyłym pasmje knježi wuwzaćny staw. Kaž rěčnica namjezneho škita tele dny praješe, ma 20 procentow zadźeržanych zwiski k teroristam a su seksualnje perwersni. Dopokazy za to prezentowaštaj wěstotny minister Mariusz Błaszczak a nutřkowny minister Mariusz Kamiński na njedawnej nowinarskej konferency, kotruž su statne medije wusyłali. Na wulkich wobrazowkach pokazowachu ludźi z brónjemi a splažny wobchad z domjacym skotom. Fota běchu pječa na sćazanych smartfonach migrantow našli. Njewotwisne medije maja tele posrědkowanje wobrazow za pospyt, ćěkancam čłowjesku dostojnosć wzać. Wone běchu zhonili, zo su to stare fota z internetnych pornografiskich syćow, potajkim inscenowane.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk