Čłowjek bjez domizny je kaž štom bjez korjenjow

pjatk, 29. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Martina Petschickowa w Šulskej a domizniskej stwě w Ptačecach. Załožili su mały wjesny muzej a towarstwo, kotrež so wo njón stara w lěće 2001. Z nim chcedźa hosći za serbske stawizny wsy a za jeje wosebitosće sensibilizować.  Foto: Andreas Kirschke Martina Petschickowa w Šulskej a domizniskej stwě w Ptačecach. Załožili su mały wjesny muzej a towarstwo, kotrež so wo njón stara w lěće 2001. Z nim chcedźa hosći za serbske stawizny wsy a za jeje wosebitosće sensibilizować. Foto: Andreas Kirschke

Šulska a domizniska stwa w Ptačecach wobsteji 20 lět – Serbske stawizny a narodne drasty stej w njej kruty wobstatk

Molowany portret wupjelnjuje Martinu Petschickowu w Ptačečanskej (Tätzschwitz) Šulskej a domizniskej stwě z hordosću. Wón pokazuje wowku jeje mandźelskeho jako serbsku njewjestu. Čěski moler Ludvik Kuba bě Hanu Kobalcowu z Čorneho Chołmca na jednym ze swojich pućowanjow po Łužicy 1923 molował. „Wona ma serbsku kwasnu drastu Čornochołmčanskeje wosady zhotowanu. Original mólby je na Praskim hrodźe wustajeny“, podšmórnje Martina Petschickowa, kotraž předsydari wot lěta 2011 wobstejacemu Towarstwu Šulskeje a domizniskeje stwy w Ptačecach. Z wjeselom wona zajimcow po znowa wuhotowanej hornjej rumnosći wodźi.

1948 posledni kwas z čestnym přewodźenjom we wsy

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) 20lětne wobstaće Ptačečanskeje domizniskeje stwy swjećachu 10. oktobra toho runja ze swjedźenskim ćahom po wsy. Harald a Marion Pinkwart
dalši wobraz (2) Na drastowym nyšporje w Ptačečanskej cyrkwi bě tójšto narodneje drasty Wojerowskeho regiona widźeć. Tež dźěći ju hordźe pokazowachu.
dalši wobraz (3) Lětsa 10. oktobra su w Ptačecach 20lětne wobstaće Šulskeje a domizniskeje stwy swjećili a mnohe wjesnjanki běchu sej serbsku narodnu drastu zwoblěkali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND