W Serbskim domje sej małe studijo zarjadowali

póndźela, 01. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Syman Hejduška a Oliver Böhm wobkedźbujetaj w režiji sedźo Floriana Kießlicha, kiž w poprawnym studiju swoje zynki nahrawa.  Foto: Pětr Dźisławk Syman Hejduška a Oliver Böhm wobkedźbujetaj w režiji sedźo Floriana Kießlicha, kiž w poprawnym studiju swoje zynki nahrawa. Foto: Pětr Dźisławk

Budyšin (SN/pdź). Mnóstwo wot Serbskeho rozhłosa njewotwisnych hudźbnych produkcijow dale a bóle přiběra. Wo to postaraja so někotre serbske skupiny, kotrež su wosebje w minjenymaj lětomaj wobstajnje swójske spěwy nahrawali, produkowali a wozjewjeli. A to dale činja. Hakle kónc tydźenja je hiphopowa trójka Nowa Doba w Budyskim Serbskim domje wjacore spěwy natočiła. Za prěnju kročel k hotowemu spěwej, za nahrawanje, su nahrawanska technika a rumy z wotpowědnje dobrym zwukom trěbne. W hudźbnych studijach maš wšak optimalne wuměnjenja. Te pak su chětro dro­­he. Bjez spěchowanja sej młodźi hudźbnicy nahrawanje w profesionelnym studiju tuž zwjetša dowolić njemóža. Zo pak tajki luksus na kóždy pad trjeba njeje, hdyž resursy, kotrež w Serbach mamy, kreatiwnje kombinuješ, je skupina Nowa Doba kónc tydźenja dopokazała.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND