Mjez zazběhom a protestom na cyrkwinskej bazy

štwórtk, 09. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Tykowana cyrkej w Sprjejcach. Tamniša wosada a ta we Wojerecach-nowym měsće so mjez sobu wudospołnjatej.  Foto: Andreas Kirschke Tykowana cyrkej w Sprjejcach. Tamniša wosada a ta we Wojerecach-nowym měsće so mjez sobu wudospołnjatej. Foto: Andreas Kirschke

Ewangelska krajna cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica minimalnu wulkosć wosadow postajiła a žněje rozdźělne reakcije

Njedawne wobzamknjenje krajneje synody Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica (EKBO) wěriwych zaběra. Wona je 13. nowembra w Berlinje postajiła, zo ma kóždej wosadźe přichodnje na kóždy pad 300 ludźi přisłušeć. To je minimalna wulkosć. „Hłownje dźe wo to, zo wosady z mjenje hač 300 přisłušnikami swój status­ jako korporacija zjawneho prawa zhubja a maja so do wjetšich ­zhro­madźenstwow zjednoćić. Tak ličimy z mjenje dźěłom zarjad­niske naležnosće nastupajo a z mjenje kóštami“, EKBO zdźěli. Jedna ze schwalenych změnow je, zo móže konsistorij na na­mjet krajnocyrkwinskeje rady wu­wzaća přizwolić. Wjace hač 600 z něhdźe 1 100 wosadow, a to předewšěm w Braniborskej, je po­trjechenych. W cyrkwinskim wokrjesu šleska Hornja Łužica je jich 20 z 62 wo­sadow, we Wojerowskej kónčinje mjez druhim Čorny Chołmc, Lejno-Ptačecy (Geierswalde-Tätzschwitz) a Sprjejcy (Spreewitz).

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND