Namjety předleža

pjatk, 10. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Budyšin (juny/SN). Čłonki a čłonojo Rady za serbske naležnosće w Sakskej prócuja so dale wo lěpšu podpěru gremija w jeho čestnohamtskim dźěle ze stron statnych instancow. Tohodla chcedźa so na swojim přichodnym zetkanju ze serbskopolitiskimi rěčnikami stron w Sakskim krajnym sejmje zetkać. Za to trěbne přihoty su sej na swojim wčerawšim posedźenju dorěčeli, zdźěli čłon gremija Julian Nyča. „W minjenych tydźenjach a měsacach běchu čłonojo rady w intensiwnej wuměnje myslow z přisłušnym ministerstwom wo móžnych pućach, wobsahowe a zarjadniske dźěło gremija přichodnje lěpje podpěrać. Wotpohlad radźićelow je, wutworić jednaćelnju z přistajenej wosobu, kotraž měła serbsku radu Sakskeje při přihotach posedźenjow, wobsahowych rešeršach a organizowanju zetkanjow ze zastupnikami ministerstwow a dalšich zarjadow podpěrać, kaž je to w Braniborskej hižo z wašnjom“, rěka ze stron rady. Za swoje předewzaće je serbska rada ministerstwu hižo konkretne namjety předpołožiła.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND