Na hodownych wikach

pjatk, 07. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wzmiće sej tola pisane pisaki, wumo­lujće wobraz a přidajće pyšene budki hodownych wikow, kaž je nam Fiodor wopisuje!

Fiodor Nowak je Dźěćiznakej rozpowě­danje wo hodownych wikach zapodał. Loni wšak dyrbjachu wone kaž hižo lěto do toho wupadnyć. Přiwšěm wě so Smječkečan hišće derje na nje dopomnić a je wam stawizničku napisał. Wjele wje­sela při čitanju přeje wam Dźěćiznak!

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr