Indiwidualne jewišćo za žiwjenje sej tworić

pjatk, 14. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Architektaj Marko Dźisławk a Hilža Mittagowa rozestajataj so wšědnje z prašenjom, kak móhłoj swojim klientam wotpowědować a jim přihódne domske planować. Při tym wonaj wobstajnje nowe wuwića wobkedźbujetaj.  Foto: SN/Hanka Šěnec Architektaj Marko Dźisławk a Hilža Mittagowa rozestajataj so wšědnje z prašenjom, kak móhłoj swojim klientam wotpowědować a jim přihódne domske planować. Při tym wonaj wobstajnje nowe wuwića wobkedźbujetaj. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wotewrjene bydlenske koncepty, kwalita, swójske derjeměće, lutowanje energije – twarske trendy so dale wuwiwaja

Wjele twarskich knjezow wuzwola sej swój dom w katalogu twarskich předewzaćow. Štóž pak rozsudźa so za indiwiduelne rozrisanja, při čimž móže swójske přeća zwoprawdźić, tón bjerje za to architekta, kiž za njeho dom po potrjebje a žiwjen­skim stilu planuje ­a jeho při zwoprawdźenju poradźuje. Architekta maš sej wědomje wuzwolić, dokelž twarski stil by­wšich projektow kaž tež nazhonjenja wažnu rólu hraja. Kóždy nowotwar dźě spožča ­ći wěsty a předewšěm wědomy wid na přichod. Wšako tworiš sej z domom/bydlenjom je­wi­šćo za swoje žiwjenje. Ćim wažnišo tuž je dokładnje planować a rozestajeć so z prašenjom­ kaž: Kak předstajam sej swoje žiwjenje a kak móže je „moje doma“ ­wupjelnić. Architekća, kaž staj to Marko Dźisławk z Dobrošic a Hilža Mittagowa z Róžanta, ­njemóža do kristaloweje kule hladać a nam přichod wěšćić. Z projektow pak wujewjeja so wěste trendy w architekturje, kotrež nam wonaj tule wopisujetaj.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Naslědnosć w architekturje wulku rólu hraje, a to nic jenož w zwisku z wužiwanymi maćiznami, ale tež z energetiku, kaž solarnymi připrawami. Foto: Marko Dźisławk
dalši wobraz (2) Z pomocu modelow móže sej architekt a twarski knjez předstajić, kak hodźi so dom na ležownosći zapřijeć a tak skónčnje skutkuje. Foto: SN/Hanka Šěnec
dalši wobraz (3) W klasiskich kubaturach z dwěmaj dospołnymaj poschodomaj móžetaj architektaj jara derje dźěłać a moderne elementy wužiwać. Marko Dźisławk
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND