Tři lětdźesatki bjez žanrowych hranicow

pjatk, 22. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Kofejowe koło w antice: Składnostnje 20. róčnicy załoženja młodźinskeho dźiwadła předstajichu hrajerki a hrajerjo, podpěrani wot rejwanskeje skupiny 1. serbskeje kulturneje brigady, komediju Arestophanesa „Lysistrata“. Foto: Maćij Bulank Kofejowe koło w antice: Składnostnje 20. róčnicy załoženja młodźinskeho dźiwadła předstajichu hrajerki a hrajerjo, podpěrani wot rejwanskeje skupiny 1. serbskeje kulturneje brigady, komediju Arestophanesa „Lysistrata“. Foto: Maćij Bulank

Hrajna doba 2021/2022 bě a je Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu wosebita přiležnosć, stawizny jewišćoweho wuměłstwa w Budyšinje na najwšelakoriše wašnje wobswětlić. Wšako bu před 225 lětami prěnje stajne hrajnišćo w sprjewinym měsće wutworjene, mjenujcy w lěće 1968 zwottorhane dźiwadło při Lawskich hrjebjach. Dalša róčnica bě załoženje klankodźiwadła před 60 lětami. A přichodny jubilej steji hižo před durjemi. W hrajnej dobje 2022/2023 budźe tomu 30 lět, zo šulerki a šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin přihladowarjow prawidłownje na „deskach, kotrež swět wo­znamjenjeja“ zawjeseleja, zahorjeja, zamyleja a k rozmyslowanju pohnuwaja.

Wot wšeho spočatka jewišćo eksperimentow

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Dwójce na dobro dorosta: Inscenacija a eksperiment „Žiwjenje bjez zawěškow“
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND