Z rukow domoródnych rjemjeslnikow

pjatk, 27. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo w regionje zhotowjenych wudźěłkow předawa Gerhard Zschau w swojim Zhorjelskim wobchodźe tež kofej. Pórclinowy filter pak zhotowja Wjazońčanska Lehmannec hornčernja. Carmen Schumann Nimo w regionje zhotowjenych wudźěłkow předawa Gerhard Zschau w swojim Zhorjelskim wobchodźe tež kofej. Pórclinowy filter pak zhotowja Wjazońčanska Lehmannec hornčernja. Carmen Schumann

W Zhorjelskim wobchodźe „Laba“ poskića Gerhard Zschau nimale bjezwuwzaćnje regionalne wudźěłki

Tójšto ze starodawnych zasydlenych wobchodow zwažichu w zašłym času krok do interneta, štož předewšěm na wobmjezowanjach koronapandemije zaležeše. Za nawopačny puć rozsudźi so Gerhard Zschau. Rodźeny Budyšan wotewri w lěće 2016 swój onlinowy shop „Laba“, w kotrymž nimale bjezwuwzaćnje z regionalnymi wudźěłkami wikuje. Nětko pak móža kupcy tež analognje pola njeho nakupować a to we wobchodźe na Zhorjelskej Suhrowej 17. W tamnišej štwórći z domami załožerskeho časa je swój wobchod 7. meje z małkim swjedźenjom wotewrił. Štyri dny pozdźišo móžeše hižo prěnich kupcow w nim witać. Běštaj to mandźelskaj, wobaj hižo na wuměnku, kotrajž staj nišich podružow dla před někotrymi lětami z Hamburga do Zhorjelca ćahnyłoj. Poprawom chcyštaj jenož na kofej přińć, tola naposled wuwi so čiła rozmołwa.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Na zhotowjenju wosebiteje kipy je hnydom wjacorych rjemjeslniskich zawodow wobdźělenych, kotrež maja swoje sydło w Minakale, Kamjenej pola Radworja a tež we Wjazońcy.
dalši wobraz (2) A wězo so tež wjele napojow we Łužicy zhotowja. Wšelake družiny w regionje warjenych piwow słušeja tohorunja k poskitkam wobchoda.
dalši wobraz (3) Nimo wudźěłkow móža sej ludźo we wobchodźe tež wuměłske twórby wobhladać. Wustajeńcy stajnje měnjeja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND