Smy kaž wulka swójba

pjatk, 27. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sernjanska firma Matješk–PowerTools je kaž wulka swójba. Tohodla staj sej tež šef firmy Michał Matješk (naprawo) a jeho dźowka Carmen (nalěwo) ze wšěmi přistajenymi na prěnim zarywje k rozšěrjenju zawoda zhromadnje připili.  Foto: Maćij Bulank Sernjanska firma Matješk–PowerTools je kaž wulka swójba. Tohodla staj sej tež šef firmy Michał Matješk (naprawo) a jeho dźowka Carmen (nalěwo) ze wšěmi přistajenymi na prěnim zarywje k rozšěrjenju zawoda zhromadnje připili. Foto: Maćij Bulank

Sernjanska firma Matješk–PowerTools (M–PT) zhotowja a dodawa zajimcam hotowe šrubowanske systemy za wulke twary kaž na přikład wětrniki abo wulke mosty. Specializowali su so na twar wosebitych wjertomomentowych šrubowakow (Drehmomentschraubern) a dalšich tajkich gratow kaž tež na poradźowanje a indiwidualne nastajenje-kalibrěrowanje tajkeho wulkeho gratu. Stawizny firmy, kotruž je Michał Mat­ješk před nimale 30 lětami załožił, čitaja so kaž stawizna wo wuspěchu. Hakle ­njedawno su w Sernjanach – nawodnistwo zawoda ze wšitkimi přistajenymi – swjećili. A k tomu prěni zaryw k rozšěrjenju pře­dewzaća (Serbske Nowiny rozprawjachu). Nastać ma na arealu bywšeho Sernjanskeho rězaka nowa 603 kwadratne metry wulka twornja, wobstejace twarjenje hnydom sobu ponowja. Přičiny dosć raz za kulisy serbskeje firmy pohladać. Janek Wowčer je so ze załožerjom Michałom Matješkom a jeho dźowku, nawodnej sobudźěłaćerku Carmen Hebestreitowej rozmołwjał.

Čehodla dyrbiće přitwarić?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Porjad je poł žiwjenja, tež w Matješkec firmje, wosebje tam, hdźež swoje šrubowaki hromadu twarja – kaž tule Benjamin Greger – kwalita wšak dyrbi trjechić.
dalši wobraz (2) Tež hoberske kolesa tajkich nakładnikow móža kupcy ze šrubowakami Sernjanskeje firmy kruće montować. M-PT/Carmen Heberstreitowa
dalši wobraz (3) Matješk–PowerTools zhotowja šrubowanske systemy z kotrymiž móža jich kupcy wulke železne elementy kruće ze sobu zašrubować, kaž tule wulki kran.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND