Ze swjedźenjom zahorili

pjatk, 22. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Mnohostronski program předstaji Serbski folklorny ansambl Wudwor ze swojimi hosćimi składnostnje swojeho 42lětneho wobstaća ćělesa na Smolic statoku w Hórkach. Hudźbnje přewodźałoj běštej jich serbska dujerska kapała Horjany a Serbski ludowy ansambl Budyšin. Poskićenja hódnoćeše publikum ze sylnym přikleskom a spěwanjom sławy. Feliks Haza (2), Lea Kralec (3), Carmen Schumann, SN/Hanka Šěnec (1) Mnohostronski program předstaji Serbski folklorny ansambl Wudwor ze swojimi hosćimi składnostnje swojeho 42lětneho wobstaća ćělesa na Smolic statoku w Hórkach. Hudźbnje přewodźałoj běštej jich serbska dujerska kapała Horjany a Serbski ludowy ansambl Budyšin. Poskićenja hódnoćeše publikum ze sylnym přikleskom a spěwanjom sławy. Feliks Haza (2), Lea Kralec (3), Carmen Schumann, SN/Hanka Šěnec (1)

Lajske wuměłske ćěleso je přeprosyło na woprawdźity serbski lěćny kulturny wjeršk

Wulki swjatk ze swjedźenjom a přewšo wotměnjawym programom, dobrej naladu a sylnym přikleskom publikuma bě wupłód intensiwnych přihotow Serbskeho folklorneho ansambla Wu­dwor (SFAW) na swoje 42. lětne wobstaće. Pod hesłom „40 lět a žadyn kónc wotwidźeć njeje“ bě minjeny kónc tydźenja wšědnje wjacore sta hosći na Smolic statok do Hórkow na Mjezynarodny spěwny a rejwanski swjedźeń přichwatało, a je sej reje, spěwy kaž tež dźiwadło lubić dało.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Skupinje z Čěskeje a Rumunskeje stej swoje zamóžnosće rejwanja sobotu w Budyskim Serbskim muzeju předstajiłoj, tule skupina Furiant z Bíleje Hliny.
dalši wobraz (2) Dźiwadłowej skupinje Chrósćicy (tu na foće) a Šunow-Konjecy běštej publikum na pjatkownym wječoru derje zabawjałoj.
dalši wobraz (3) Na njedźeli wočakowaše hosći mjez druhim program dźěći.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND