Musical ze sylnym socialnym aspektom

pjatk, 22. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Chórowe lěhwo we Winfriedowym domje w Schmiedebergu je był za dźěći ze serbskich katolskich wosadow dobra składnosć so mjezsobu zeznać. Wšako su štyri dny zhromadnje spěwali a so zabawjeli. Chór dźěći zwučuje tež nětko we wotstawkach za musical „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“. SN/Božena Šimanec Chórowe lěhwo we Winfriedowym domje w Schmiedebergu je był za dźěći ze serbskich katolskich wosadow dobra składnosć so mjezsobu zeznać. Wšako su štyri dny zhromadnje spěwali a so zabawjeli. Chór dźěći zwučuje tež nětko we wotstawkach za musical „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“. SN/Božena Šimanec

Projekt „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“ je wšitkim zajimcam wotewrjeny, dźěćom, młodostnym a staršim ludźom

Na lětuši oktober cyłe swójby hižo z wulkej napjatosću čakaja. Wšako wotměje so w tym měsacu kulturny wjeršk: spěwohra „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“ na jewišću Chróšćanskeje „Jednoty“. Milenka Rječcyna je so z iniciatoromaj Sabinu Lanzynej a Marcelom Hozu rozmołwjała.

Je Wamaj ideja za musical dlěje we hłowje chodźiła abo běše to skerje spontana mysl, zo dyrbi so na tutym polu zaso jónu něšto činić?

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Hłowje projekta a spisarjej hry „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“ staj Sabina Lanzyna a Marcel Hoza.
dalši wobraz (2) W Schmiedebergu su byli nimo spěwarjow a spěwarkow tež akterojo, kotrež budu na jewišću stać kaž tež młodostni, kiž su so wo dźěći starali.
dalši wobraz (3) Měrćin Weclich, wuměłstwowy nawoda projekta „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND