Rozsudy žiwjenja a zbožo čłowjeka

pjatk, 22. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće hač do kónca měsaca maja lubowarjo Čornochołmčanskich Krabatowych swjedźenskich hrow – jelizo mějachu zbožo a maja zastupny lisćik – chwile, sej w tamnišim Krabatowym młynje ze swojim wuběrnym ambientom lětušu inscenaciju z nowej powědku wo dušnym serbskim kuzłarju Krabaće „Krabat – W sćinje zašłosće“ wobhladać. Wužadanje za team wokoło režisera Alexandera Siebecke bě po dwěmaj lětomaj přestawki korony dla chětro wulke. Wšako měješe tón na dobry wothłós lěta 2019 nawjazać. Hišće hač do kónca měsaca maja lubowarjo Čornochołmčanskich Krabatowych swjedźenskich hrow – jelizo mějachu zbožo a maja zastupny lisćik – chwile, sej w tamnišim Krabatowym młynje ze swojim wuběrnym ambientom lětušu inscenaciju z nowej powědku wo dušnym serbskim kuzłarju Krabaće „Krabat – W sćinje zašłosće“ wobhladać. Wužadanje za team wokoło režisera Alexandera Siebecke bě po dwěmaj lětomaj přestawki korony dla chětro wulke. Wšako měješe tón na dobry wothłós lěta 2019 nawjazać.

Čłowjeska njedospołnosć a žadosć za zbožom natwarjeja na rozsudy čłowjeka w běhu žiwjenja. Rady bychu mnozy čas wróćo wjerćeli a so hinak rozsudźili. To je tež wobsah noweje powědki wo Krabaće w Čornym Chołmcu.

Połni wočakowanjow a z wěstymi předstawami čaka tójšto lubowarjow Čornochołmčanskich Krabatowych swjedźenskich hrow kóžde lěto na zahajenje hrajneje sezony w tamnišim Krabatowym młynje. Lětsa, po dwěmaj lětomaj bjez Krabata, su wočakowanje ćim wjetše. Na to běštej so tež cyłk lajskich a powołanskich wuměłcow kaž tež mustwo wokoło režisera Alexandera Siebecke nastajiłoj. Wužadanje bě wulke, na dobry wothłós hry lěta 2019 na­wjazać, a přihladowarjam skićić napjatu a zabawjacu stawiznu wokoło Krabata.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Młodeho Krabata předstaja tež lětsa zaso na wuběrne wašnje Anton Fuchs, kiž pochadźa z Čorneho Chołmca a na swjedźenskich hrach rady sobu skutkuje.
dalši wobraz (2) Wšitko je přihotowane, rubiška žonow sedźa, tuž na jewišćo a hrać. Gernot Menzel
dalši wobraz (3) Dialogi sakskeho krala Awgusta Sylneho a Jana Šadowica (wotpr.) su šćipate a stajnje tež z poćahom na aktualnu politisku a towaršnostnu situaciju.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND