Pomniki a dopomnjenki zachować

pjatk, 29. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tež pomnik padłych wojakow Prěnjeje a Druheje swětoweje wójny dyrbja přeměstnić. Tež pomnik padłych wojakow Prěnjeje a Druheje swětoweje wójny dyrbja přeměstnić.

Kak ze stawizny wjeski Miłoraz wopisowacymi objektami wobchadźeja

Sewjernje Slepoho, mjez Lěšćanskim a Dźěwinskim pućom, nastawa Nowy Miłoraz. Hač do lěta 2024 ma přesydlenje wobstejaceje wsy Miłoraz wotzamknjene być. Wo to prócuje so předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG), kotrež wothłosuje so z Trjebinskej gmejnu, z wobdźělenymi wobydlerjemi a gmejnu Slepo, kotraž budźe nowa domizna za přesydlenu wjes Miłoraz. W Miłorazu, kotryž bu w lěće 1377 prěni raz naspomnjeny, namakamy dopomnjenske hódnoty a tójšto twarjenjow pod pomnikoškitom. „W lisćinje kulturnych pomnikow Swobodneho stata Sakskeje je 19 twarjenjow we wosom objektach zapisanych“, wuswětla referentka za zjawnostne dźěło kaž tež medijowa a wobydlerska społnomócnjena Sakskeho krajneho zarjada za hladanje pomnikow Sabine Webersinke. „Hladajo na kulturne pomniki jedna so wo wojerski pomnik, wo jednotliwe twarjenja kaž kładźite bróžnje, bydlenske domy w klinkerowym stilu a wo štyri burske statoki.“

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Swjatočnu Božu słužbu k jubilejej 645 lět wjeska Miłoraz je farar Jörg Michel swjećił. Hesło kemšow spočatk julija rěkaše „Rozžohnowanje a nadźija“. Juliana Kaulfürstowa z towarstwa Kólesko čitaše bibliske teksty hornjoserbsce.
dalši wobraz (2) Pomnik protestantki pak dopomina na bywšeho stawneho knjeza.
dalši wobraz (3) Tež twarjenja w Miłorazu steja pod pomnikoškitom. K tomu słuša mjez druhim zwóńca.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND